fbpx

Rekrutacja

Start / Rekrutacja

Jak rozpocząć edukacjĘ w AMA?

REKRUTACJA JESIENNA
od 15.08.2019 do 30.09.2019!


AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy.
Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

Etapy rekrutacji:

  • zapis online
  • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania teoretyczne i praktyczne.

Wymagania:

  • podstawowa znajomość współczesnej historii filmu
  • podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia
  • ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki
  • umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych

Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030
Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.plAMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.
AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji. 

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJZAPISZ SIĘ!


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Reżyseria Filmowa                 ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Scenariopisarstwo                  ZAPISZ SIĘ! 

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Roczny, dwusemestralny kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Produkcja Filmowa                  ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Roczny, dwusemestralny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy kreatywnego producenta filmowego, kierownika produkcji, kierownika planu, asystenta produkcji.

Kierunek Operatorski              ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego.

Fotografia                                     ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Semestralny kierunek sztuki fotografii. Kierunek prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej.
Firma CANON objęła oficjalnie patronat nad Kierunkami Fotografii w AMA.

Postprodukcja Obrazu             ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX oraz animacji 3D.

Realizacja Dźwięku                   ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Realizacja dźwięku w filmie i grach – Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach.

Aktorstwo Filmowe                   ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej.

Podstawowy Kurs Filmowy

Rekrutacja od 01.09.2019 do 16.11.2019

Semestralny kurs podstaw filmowania. Podstawowy Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę filmowania, obsługę nowoczesnych kamer cyfrowych, elementy reżyserii, inscenizacji filmowej i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym oraz wybrane zagadnienia z dziedziny języka filmowego. Kurs odbywa się dwa razy w ciągu roku, w semestrze zimowym i semestrze letnim.

Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass

Rekrutacja od 01.09.2019 do 16.11.2019

Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP  Masterclass to trwający pół roku praktyczny kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim.


KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny           ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Roczny, dwusemestralny, dzienny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej oraz postprodukcji obrazu na poziomie podstawowym. Daje mocne praktyczne podstawy w dziedzinie realizacji filmowej. Przygotowuje do kontynuacji nauki na kierunkach specjalistycznych.

Reżyseria Stacjonarny        ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Operatorski i Oświetleniowy Stacjonarny    ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Montaż i Color Grading Stacjonarny             ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

Organizacja Produkcji Filmowej i Mediów Stacjonarny     ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

Aktorski Stacjonarny            ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Realizacja Dźwięku Stacjonarny       ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

Scenariopisarstwo Stacjonarny    ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Roczny, dwusemestralny w trybie stacjonarnym kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Fotografia Stacjonarny                  ZAPISZ SIĘ!

Rekrutacja od 15.08.2019 do 30.09.2019

Roczny, dwusemestralny kurs sztuki fotografii. Kierunek Fotografia w AMA Film Academy jest kierunkiem prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej.
Firma CANON objęła oficjalnie patronat nad Kierunkami Fotografii w AMA.

Filmmaking Basic Course            ZAPISZ SIĘ!

Recruitment up till 30.09.2019

Directing – Cinematography –  Editing.
Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.

TUTAJ AKTUALNE ZAPISY

ZAPISZ SIĘ!

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych