Podyplomowy kierunek
Reżyserski

REALIZACJA PROJEKTU FILMOWEGO

Start / Kierunki filmowe / Podyplomowy Kierunek Reżyserii

Dlaczego Podyplomowy Kierunek Reżyserski?

Podyplomowy Kierunek Reżyserski

Roczny kurs praktycznej realizacji filmu na poziomie zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej, profesjonalnej pracy reżysera filmowego

Czas trwania

1 rok, 2 semestry, 8 zjazdów, każdy po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

15 godzin w trakcie zjazdu
120 w całym kursie
3 miesiące praktyk
50 godzin konsultacji

Zajęcia dodatkowe

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
480 godzin scenariuszowej pracy własnej
100 godzin zdjęć

opis kierunku

Podyplomowy Kierunek Reżyserski w AMA

PKR w AMA FILM ACADEMY to zaawansowany kurs obejmujący indywidualną pracę nad własnym projektem filmowym, który na koniec kursu wejdzie w okres realizacji. Program zawiera konsultowany rozwój projektu, prace scenariuszowe wspólnie z wykładowcami i script doctoring, wprowadzenie projektu do produkcji oraz zdjęcia do filmu. W trakcie kursu odbywają się mistrzowskie konsultacje z uznanymi autorytetami reżyserskimi.

W programie przygotowania znajdują się: trzymiesięczna, obowiązkowa praktyka w zakresie produkcji i realizacji filmowej, TV lub reklamowej, konsultacje artystyczne i merytoryczne w zakresie scenariopisarstwa, konsultacje artystyczne w zakresie reżyserii, konsultacje praktyczne w zakresie produkcji oraz profesjonalna realizacja pracy dyplomowej w formie 15-30 minutowego filmu.
Program przeznaczony jest dla absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych, fotograficznych i filmoznawczych, lub osób z doświadczeniem filmowym. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania praktycznych umiejętności filmowych. To jedyny w swoim rodzaju kurs przygotowujący do zawodu reżysera, prowadzony w trybie zbliżonym do indywidualnego toku studiów.

 

Wykonawcą programu kursu jest Centrum Fimowe AMA.
Program realizacji filmu dyplomowego powstaje przy współpracy z AMA Film Academy, AMA Rental i małopolskimi podmiotami filmowymi.
Projekt zakłada realizację każdego dopuszczonego do realizacji i projektu filmu, wdłg. powstałego w trakcie Kursu scenariusza. Limit czasowy filmu to 30 min. Gatunek jest dowolny, a także rodzaj czy technika filmu.
Efektem Kursu jest film w dowolnej formule, zrealizowany w profesjonalnych warunkach i przy wsparciu finansowym oraz organizacyjnym dostępnym na produkcyjnym rynku filmowym w Polsce, również przy wsparciu Centrum Filmowego AMA.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY  11.01.2020 – 30.06.2021

cały kurs obejmuje:

11.01.2020 – 31.12.2020 – praca nad tekstem i projektem

01.01.2021 – 30.06.2021 – realizacja filmu

 

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To jest dobre pytanie: Dlaczego film?

Andrzej Cader - Kierunek Operatorski

Nie ma bariery wykładowca - student

Marta Wancerz - Kierunek Produkcja

program kierunku

Teoria
 • szczegółowe formy finansowania produkcji filmowej
 • zasady kreatywnego montażu filmowego
 • kompendium wiedzy z inscenizacji filmowej
 • zagadnienia współczesnej promocji, sprzedaży, dystrybucji
Praktyka
 • przedstawienie i wprowadzenie projektu filmu
 • pitching
 • praca nad scenariuszem – konsultacje grupowe
 • praca nad scenariuszem – konsultacje indywidualne
 • konsultacje artystyczne w zakresie reżyserii filmowej
 • finansowanie produkcji filmowej
 • warsztat reżyserski – wybrane zagadnienia inscenizacji i pracy z aktorem
 • konsultacje praktyczne w zakresie produkcji filmowej
 • praktyka na planie filmowym
 • profesjonalna realizacja pracy dyplomowej w formie dowolnego filmu

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

Showreel AMA 2016

Showreel AMA 2015

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie dokumentu ukończenia szkoły filmowej, artystycznej lub plastycznej oraz przedstawienie prac filmowych określających stan zaawansowania.

Absolwenci AMA są zwolnieni z egzaminów wstępnych.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa może odbywać się osobiście, a w uzasadnionych wypadkach telefonicznie lub online.

CV, dokumenty,prace filmowe proszę nadsyłać na adres e-mail rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

Informator zapisowy

 • Zapisy: Trwają
 • Rekrutacja: Trwa
 • Termin rozpoczęcia 11.01.2020 – 30.06.2021
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Ubezpieczenie NNW:  35 PLN rocznie
 • Wpisowe: 1500 PLN
 • Czesne:
  5000 PLN/ semestr
  10000 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  16 listopada i 01 marca każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  listopad – lipca 1100 PLN
  sierpień – październik 600 PLN

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych