kierunek
Scenografia Filmowa

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY W FILMIE

Start / Kierunki filmowe / Niestacjonarne / Scenografia Filmowa

Dlaczego Kierunek Scenografia Filmowa?

Scenografia

nowoczesny, praktyczny kurs na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy scenografa planowego, dekoratora wnętrz i scenografa.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w  soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00.

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia w firmie budowy dekoracji i studio filmowym
Zajęcia fakultatywne w wymiarze 100 godzin oraz 160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kurs projektowania scenografii filmowej i telewizyjnej wprowadza słuchaczy w zagadnienia  projektowania scenografii na potrzeby filmu i telewizji z uwzględnieniem specyfiki przynależnej tylko tej dyscyplinie sztuki i przemysłu filmowego.
Ogólnym celem programu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w ekipie filmowej (szeroko pojętej ) na stanowisku II scenografa (Art Director), scenografa planowego ( Stand By Art Director ) Dekoratora wnętrz (Set Decorator ) a po przebyciu praktyk na tych stanowiskach do objęcia funkcji Scenografa prowadzącego ( Production  Designer )

Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności twórczego projektowania pod kątem pracy z kamerą, współpracy z reżyserem, operatorem i ekipą pionu scenograficznego.

Forma prowadzenia zajęć to zajęcia praktyczne, wykonywanie projektów, wykłady, konwersatoria, pokazy, korekty projektów, spotkania z realizatorami filmowymi, odwiedziny planów filmowych oraz udział w projektach  słuchaczy innych  kierunków – operatorskiego i reżyserii.

Opiekunem Kierunku Scenografia Filmowa w AMA jest Allan Starski, światowa gwiazda scenografii filmowej, laureat Oscara.

Scenografia i kostiumy w filmie wraz ze wszystkimi rekwizytami to sedno konstrukcji obrazu filmowego i w zderzeniu z filmowa fotografią w zakresie sztuki operatorskiej tworzy kompletną stronę wizualną filmu. Wygląd aktorów dopełnia całości zawartości obrazu filmowego. Praca scenografia stanowi nierozerwalną cześć wyobraźni twórczej obrazu i ściśle koresponduje z pracą autora zdjęć filmowych. Istotą rozwoju projektu scenografii filmowej jest analiza tekstu scenariusza filmowego, a następnie przygotowanie wyczerpującej i rzetelnej dokumentacji w oparciu o źródła ( dokumentacja obyczajowa, architektoniczna i z zakresu kultury materialnej). Następnym etapem jest wykonanie dokumentacji scenograficznej związanej z plenerami i wnętrzami naturalnymi, adaptacja obiektów do powstałej  koncepcji plastycznej filmu i jego stylistyki.

Integracyjna częścią programu jest twórcza współpraca z autorem zdjęć, reżyserem, kostiumografem, charakteryzacją, także działem efektów specjalnych i cyfrowych efektów specjalnych.

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest zaliczenie przedmiotu głównego (projektowanie scenografii) oraz przedmiotów uzupełniających wymienionych w programie. Dodatkowym warunkiem jest uczestnictwo w warsztatach umożliwionych przez Uczelnie ( uczestnictwo w pracach kierunku reżyseria i operatorski ).

Warunkiem zaliczenia drugiego roku jest prezentacja indywidualnego, autorskiego projektu scenografii do filmowej formy fabularnej.

W każdym semestrze uczestnicy kursu przystępują również do egzaminu teoretycznego.

Drugi rok poświęcony jest wykorzystaniu nabywanych umiejętności praktycznych w zakresie pracy scenografa filmowego, koncepcji filmowego przedstawienia koncepcji scenariusza,  stworzenia prawidłowej koncepcji wizualnej filmu. Zajęcia praktyczne odgrywają dominującą rolę w procesie nauczania. To także czas, w którym słuchacze uczestniczą w profesjonalnych produkcjach na planach filmowych i telewizyjnych.

Zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi filmów dyplomowych, które wieńczą naukę. Każdy uczestnik kursu realizuje swój projekt w otoczeniu uznanych filmowców. Przy realizacji swego filmu słuchacze mogą współpracować ze słuchaczami Kierunków: Reżyserii, Scenopisarskiego, Aktorskiego, Produkcji, Realizacji Dźwięku.

Dyplom  Kierunku Scenografia

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest realizacja scenografii do  filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 29.09.2018, koniec: 10.02.2018
Początek semestru letniego: 22.02.2019, koniec: 23.06.2019

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jerzy Irzyk pokazał nam świat światła

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

Szkoła zdecydowanie pomogła mi znaleźć pracę

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski

program kierunku

Teoria
 • historia sztuki
 • malarstwo
 • architektura
 • historia filmu
 • analiza filmowa
 • język filmu
 • estetyka – teoria sztuki
 • podstawy sztuki operatorskiej
 • historia fotografii
 • konstrukcja scenariusza filmowego
 • scenariusz fabularny, serial Tv, widowisko Tv
 • historia kostiumu
 • historia materialna ( mebel, rekwizyt)
 • moda, Design współczesny
 • nowe media
 • technologia filmowa analogowa i cyfrowa
 • produkcja filmowa
 • reżyseria – elementy
 • materiałoznawstwo
 • VR – wirtualna rzeczywistość
Praktyka
 • podstawy rysunku realizacyjnego
 • projektowanie dekoracji studyjnych
 • projektowanie dekoracji plenerowych
 • projektowanie wybranych elementów architektonicznych i rekwizytów
 • projektowanie wybranych kostiumów dla istotnych postaci
 • rysunek techniczny, rzuty obiektów z ustawieniem i ruchem kamery
 • analiza  filmu pod kątem scenograficznym
 • sposoby budowy dekoracji filmowej w plenerze i na hali zdjęciowej
 • współpraca z reżyserem, operatorem i ekipą pionu scenograficznego
 • analizy scenariusza i scenopisu filmowego
 • warsztaty z reżyserem, autorem scenariusza
 • warsztaty z kamerą i światłem
 • dokumentacja scenograficzna
 • dokumentacji filmowa
 • podstawy fotografii
 • Scenopis i storyboard filmowy
 • prewiz
 • skaner, tablet, drukowanie, obróbka foto – obsługa
 • kamera cyfrowa i aparat fotograficzny – obsługa
 • technologia budowy dekoracji
 • praktyka zawodowa na planie filmowym
 • zagadnienia scenografii VR

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

SHOWREEL AMA 2016

ĆWICZENIE OPERATORSKIE

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenografia jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych , określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, prace filmowe, fotograficzne proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: od 15.04.2018
 • Rekrutacja: od 30.04.2018 do 31.07.2018
 • Termin: 29.09. 2018 – 28.06.2020
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Wpisowe: 1000 PLN
 • Czesne:
  3700 PLN/ semestr
  7400 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec 850 PLN
  lipiec – wrzesień 500 PLN

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych