kierunek
Scenariopisarstwo Stacjonarny

SZTUKA PISANIA SCENARIUSZY

Start / Kierunki filmowe / Scenariopisarstwo Stacjonarny

Dlaczego Kierunek Scenariopisarstwo Stacjonarny?

Scenariopisarstwo

Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

15 godzin tygodniowo,
480 w roku + 320 godzin zajęć fakultatywnych

Zajęcia dodatkowe

Praca w AMA TV
200 godzin prac własnych

opis kierunku

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA FILM ACADEMY to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

Zajęcia w AMA prowadzą teoretycy filmu, wykładowcy szkół scenariuszowych i nauczyciele akademiccy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową i Szkołą Filmową w Łodzi, a także uznani i aktywni zawodowo filmowcy: reżyserzy, operatorzy, scenarzyści, aktorzy i  producenci. Słuchacze biorą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich oraz w warsztatach serialowych i fabularnych. Pracują grupowo, m. in. przygotowując pakiet serialowy. Uczą się rozwijać własne pomysły, ale również realizować projekty na zamówienie i działać w zespole scenariuszowym. Uczestniczą w próbach czytanych swych tekstów z udziałem profesjonalnych aktorów. Biorą udział w realizacji napisanych przez siebie scen filmowych, wraz ze studentami reżyserii. Podczas zorganizowanego pitchingu  prezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym. Po zakończeniu nauki dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM ACADEMY, a najzdolniejsi otrzymają szansę podjęcia pracy przy profesjonalnych projektach. Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w  konkursach scenariuszowych, szczególnie Trzy Korony i Script Fiesta.

Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pisania scenariuszy zróżnicowanych form filmowych a także z wymogami, które stawiają przed autorem scenariusza reguły gatunku filmowego. Poznają kluczowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak pomysł, bohater, struktura, scena, dialog i format. Uczą się reguł wyboru i konstruowania głównego bohatera, określania jego celów i motywacji oraz relacji pomiędzy środowiskiem a emocjami postaci. Nabywają kompetencji w zakresie filmowego opowiadania, wyznaczania punktów zwrotnych, prowadzenia narracji. Poznają formalne i techniczne aspekty zapisu teksu będącego podstawą produkcji audiowizualnych i tworzenia synopsisu, a także kolejne fazy powstawania scenariusza: outline, treatment, drabinkę. Przygotowują się do funkcjonowania w branży filmowej – uczestniczą w zajęciach z dystrybucji filmowej i prawa autorskiego, zapoznają się ze specyfiką konkursów scenariuszowych i sposobami skutecznej prezentacji swych pomysłów przed producentami filmowymi i telewizyjnymi.

 

Podczas trwania kursu słuchacze tworzą filmy krótkometrażowe i sceny filmowe.  Pod opieką znanych reżyserów współpracują ze studentami innych kierunków, uczestnicząc w realizacji ich projektów dyplomowych.

Podstawą zaliczenia pierwszego semestru jest stworzenie jednej, w pełni opracowanej sceny filmowej lub projektu formy telewizyjnej.

W semestrze drugim uczestnicy kursu doskonalą nabyte umiejętności, koncentrując się wyłącznie na zadaniach praktycznych. Zadaniem kursantów na tym etapie nauki jest systematyczna praca nad własnym scenariuszem filmowym, poprawianym i udoskonalanym podczas zajęć i indywidualnych konsultacji z prowadzącymi przedmiot. Tworzą gotowy tekst formy fabularnej krótkometrażowej, średniometrażowej lub pełnometrażowej.

Dyplom Kierunku Scenariopisarstwo:

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie pierwszej wersji scenariusza filmu fabularnego o dowolnej długości lub jednego gotowego odcinka serialu TV. Uczestnicy kursu, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY


TERMINY

Początek semestru zimowego: 02.10.2018, koniec: 08.02.2019
Początek semestru letniego: 19.02.2019, koniec: 21.06.2019

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

program kierunku

Teoria
 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty
Praktyka
 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

Kierunek prowadzi

Zajęcia prowadzą

Ewelina Chyrzyńska

Mariusz Sykut

Jacek Szarański


Planowani wykładowcy

Artur „Baron” o scenariuszu

Scenarzysta Mariusz Sykut

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: od 15.04.2018
 • Rekrutacja:od 30.04.2018 do 30.09.2018
 • Termin: 01.10. 2018 – 28.06.2020
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Wpisowe: 1000 PLN
 • Czesne:
  3500 PLN/ semestr
  7000 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec 805 PLN

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych