DOP Cinematography Masterclass

DOSKONALENIE WARSZTATU OPERATORSKIEGO

Start / Kierunki filmowe / Niestacjonarne / DOP – Cinematography Masterclass

Dlaczego DOP Cinematography Masterclass?

Podyplomowy Kierunek Operatorski

Praktyczny, międzynarodowy kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej, profesjonalnej pracy operatora filmowego. Kurs jest prowadzony częściowo lub w całości w języku angielskim.

Czas trwania

6 miesięcy, 6 Zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki, soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

21 godzin w trakcie zjazdu

126 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
60 godzin pracy własnej

opis kierunku

DOP Cinematography Masterclass w AMA

DOP Cinematography Masterclass  w AMA FILM ACADEMY to trwający pół roku praktyczny kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego.Kurs jest prowadzony częściowo lub w całości w języku angielskim

Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych z Polski i zagranicy. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania w sztuce operatorskiej,z podstawową umiejętnością języka angielskiego. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu koncepcji operatorskiej, budowy i wykorzystania oświetlenia, kreacyjnego użycia sprzętu i techniki oraz operowania kamerą. Każdy zjazd jest poświęcony jednemu z ważnych zagadnień sztuki operatorskiej, m. in.  konstrukcji i charakterowi światła w różnych rodzajach scen filmowych i obiektów zdjęciowych, we wnętrzach naturalnych, w plenerze, studiu, dekoracji; ruchowi kamery, pełnemu opanowaniu technologii operatorskiej, efektom specjalnym VFX, koncepcji barwnej filmu i postprodukcji obrazu.

Wykładowcami są znani operatorzy i szwenkierzy, oświetlacze, specjaliści w dziedzinie VFX, grip, techniki kamerowej i postprodukcji oraz uznani wykładowcy innych uczelni – między innymi PWSFTviT w Łodzi i WRiT UŚ w Katowicach, a także z rynku międzynarodowego. W programie nauczania znajdują się przede wszystkim zajęcia praktyczne, prowadzone w systemie mistrz – uczeń. Uczestnicy kursu pracują z autorami zdjęć, których twórczość charakteryzuje się odrębnym, indywidualnym stylem.

Dyplom na Podyplomowym Kierunku Operatorskim

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest indywidualna realizacja ćwiczenia operatorskiego, ukazującego stopień zaawansowania umiejętności operatorskich, zaprezentowanego na egzaminie dyplomowym w wyznaczonym terminie.

Zajęcia prowadzą czołowi polscy operatorzy:

Piotr Wojtowicz PSC: opiekun Kierunkuznany polski operator, laureat nagrody Złota Żaba na festiwalu Camerimage 2010, w latach 2012-2015 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego ( PSC), autor zdjęć do takich filmów, jak: „Cheat” (1992),  „Prymas. Trzy lata z tysiąca” (2002), „Tam i z powrotem” (2003), „Jutro idziemy do kina” (2008) i „Różyczka” (2010).

Piotr Lenar BVK, PSC: operator od lat dziewięćdziesiątych pracujący przede wszystkim za granicą, członek BVK niemieckiego stowarzyszenia operatorów, założyciel Akademii Multi Art,

Jerzy Zieliński ASC, PSC: jeden z najbardziej uznanych polskich operatorów,  członek ASC Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów, przewodniczący PSC Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych,

Tomasz Dobrowolski PSC: operator specjalizujący się we współczesnych zdjęciach filmowych w kinowych i telewizyjnych produkcjach komercyjnych,

Jarosław Żamojda PSC: jeden z najbardziej doświadczonych operatorów filmowych, reżyser filmu „Młode Wilki” (1995), autor zdjęć m.in. do seriali „Magda M” (2005 – 2007) i „Ojciec Mateusz” (2008-),

Adam Sikora PSC: wielokrotnie nagradzany operator polskich i zagranicznych produkcji filmowych.

 

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY

Początek kursu: 01.12.2018, koniec: 30.04.2019

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

Piotr Lenar to guru z międzynarodowym doświadczeniem

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

AMA to jedyna w Krakowie szkoła artystyczna, która daje takie możliwości

Andrzej Cader - Kierunek Operatorski

program kierunku

Teoria
 • eksponomentria
 • oświetlenie
 • definicja obrazu
 • optyka, kompozycja
 • technika kamerowa
 • analizy starannie wybranych scen filmowych, będących przykładami stylu operatorskiego
 • korekcja barwna
 • przygotowanie do LUT, DCP, DI
Praktyka
 • konstrukcja i charakter światła
 • technika oświetleniowa
 • technologia światła filmowego w studiu, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • efekty oświetleniowe (dzień, noc) w studiu, dekoracji, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • światło w nocy przy użyciu dużych jednostek oświetleniowych
 • efekt deszczu i burzy
 • technika kamerowa RED, ARRI ALEXA, Sony F, Canon C300, C500, C700, XC10, BMC URSA 4K
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • zaawansowane testy operatorskie  z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • indywidualna praca z kamerą
 • podstawy greenscreen, kluczowania, VFX on-set supervising
 • steadicam
 • gimbal
 • szwenkowanie
 • grip
 • ćwiczenia jazdy Super Panther
 • kran Phoenix i Felix
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • rigowanie
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • realizacja własnego ćwiczenia operatorskiego

Arri Workshop – realizacja AMA TV

Fisher Dolly – wywiad Camerimage AMA TV

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowy Kierunek Operatorski  jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej i wcześniejsze przesłanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły filmowej, artystycznej, fotograficznej lub plastycznej oraz prac filmowych, określających predyspozycje kandydata. Absolwenci AMA są zwolnieni z egzaminów wstępnych.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, dokumenty i prace proszę nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: od 15.04.2018
 • Rekrutacja: od 25.07.2018
 • Termin: 30.11. 2018 – 30.04.2019.
 • Opłata egzaminacyjna: 30 EUR (nie dotyczy absolwentów AMA)
 • Wpisowe: 200 EUR (nie dotyczy absolwentów AMA)
 • Czesne: 1500 EUR
  Płatne za cały kurs z góry do:
  30 listopada 
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 30 listopada i 5 dnia każdego następnego miesiąca
  listopad – kwiecień 300 EUR

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych