GAME DESIGN

KIERUNEK W PRZGOTOWANIU

Start / Kierunki filmowe / Stacjonarne / Game Design – w przygotowaniu

Dlaczego GAME DESIGN?

Gry video i produkcja filmowa pozostają dotychczas w rozwoju równoległym. Film, każdego rodzaju i gatunku to produkt audiowizualny.

Gry video, obszar zwany gamingiem, to także produkt audiowizualny.
W obu tych dziedzinach cele nadrzędne są podobne:

Przekaz informacji,
-Wzbudzenie emocji i przeżycia osobistego u odbiorcy, -Przywiązanie do treści i jej akceptacja,
-Rozrywka,
-Kontakt z odwzorowywaną, lub kreowaną rzeczywistością, -Poznawanie innych jej obszarów.

Tak sformułowana teza już pozwalałaby stworzyć domniemanie,
że te dwie, różne jeszcze dziedziny komunikacji z widzem są sobie podobne i mogą zmierzać w tym samym kierunku.

opis kierunku

KIERUNEK GAME DESIGN JEST PLANOWANY JAKO NOWY KIERUNEK W AMA.

TERMIN URUCHOMIENIA ORAZ PROGRAM BĘDĄ OGŁOSZONE WKRÓTCE.

W przemyśle gamingowym brakuje scenarzystów, specjalistów tworzenia obrazu pro-filmowego,
reżyserów budujących charakterystykę postaci, a przede wszystkim rdzenia zwanego storytellingiem.
Obszar gier potrzebuje urealnienia przedstawianej rzeczywistości do poziomu współczesnego filmu kinowego, ale i mądrości i doświadczenia w opowiadaniu historii, nawet samymi obrazam i na podobnym poziomie.
Kino, korzystające wprost z literatury, malarstwa czy fotografii niesie ze sobą tradycję ponad 120 lat.
Obszar rozwiniętych gier to tradycja kilku lat.

Gry video i produkcja filmowa pozostają dotychczas w rozwoju równoległym. Film, każdego rodzaju i gatunku to produkt audiowizualny.

Gry video, obszar zwany gamingiem, to także produkt audiowizualny.
W obu tych dziedzinach cele nadrzędne są podobne:

-Przekaz informacji,
-Wzbudzenie emocji i przeżycia osobistego u odbiorcy, -Przywiązanie do treści i jej akceptacja,
-Rozrywka,
-Kontakt z odwzorowywaną, lub kreowaną rzeczywistością, -Poznawanie innych jej obszarów.

Tak sformułowana teza już pozwalałaby stworzyć domniemanie,
że te dwie, różne jeszcze dziedziny komunikacji z widzem są sobie podobne i mogą zmierzać w tym samym kierunku.

Gry zawojowały zarówno obszar technologii powstawania sztucznego lub uzupełnionego obrazu, oraz potężny obszar odbiorcy.
Budżety przeznaczane na rozwój i budowę znanych tytułów gier video przekraczają już znacznie te, znane nam ze średnio budżetowej produkcji filmowej.

Jednak i jedna i druga dziedzina ma słabe punkty potrzebujące wsparcia specjalistów tej drugiej, lub wykształcenia całkiem nowych grup zawodowych dla budowy zaplecza koncepcyjnego.

Rozwój technologi wizualnych w ostatnich latach implikuje konieczność szukania nowych środków wyrazu a przede wszystkim nowych sposobów opowiadania, inscenizacji, operowania obrazem i dźwiękiem, angażowania widza i nowych treści.
Zatem : storytellingu.

Film eksperymentował kolejny raz w historii z technologią 3 D.
Gaming i film z technologią 360 stopni.
Aktualnie rozwijane są technologie VR – Wirtualna Rzeczywistość w kącie 360 i
AR – Dodana Rzeczywistość, czyli przestrzenne elementy sztuczne w realnym świecie czy obrazie.

Praktyka obecnego czasu już pokazuje ścisłe powiązania technologiczne w zakresie obrazu i dźwięku oraz ich coraz większą integrację: GAME and MOVIE.

program kierunku

PROGRAM

GAME DEVELOPMENT

GAME GRAPHICS

GAME PRODUCTION

SOUND DESIGN

PRZEDMIOTY

 

Digital Imaging
Life Drawing Drawing&Anatomy
2D Animation
Digital Storytelling Character&Object Design 3D Modeling

3D Animation
Texture Mapping
Game Art&Design Material&Lighting
Game Modeling
Game Production Pipeline Project Management Designing Interior Spaces Designing Worlds

Level Design

Kierunek prowadzi

Zajęcia prowadzą

Tomasz Runowicz

Jacek Szarański

Michał Fojcik


Planowani wykładowcy

warunki rekrutacji

Rekrutacja będzie ogłoszona

Rekrutacja będzie ogłoszona

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych