fbpx

Rekrutacja

Start / Rekrutacja

Jak rozpocząć edukacjĘ w AMA?

AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy.
Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest przejście procesu rekrutacyjnego, na który składają się:

  • zapis online
  • potwierdzenie zapisu przesłane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link, FTP) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania teoretyczne i praktyczne.

WYMAGANIA:

Podstawowa znajomość współczesnej historii filmu

Podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia

Ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki

Umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych

Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030

Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl
AMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.

AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji. 

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJ

REKRUTACJA 2018/2019   – TRWA!


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Reżyseria Filmowa

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Scenariopisarstwo

Rekrutacja do 30.09.2018

Roczny, dwusemestralny kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Produkcja Filmowa

Rekrutacja do 30.09.2018

Roczny, dwusemestralny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy kreatywnego producenta filmowego, kierownika produkcji, kierownika planu, asystenta produkcji lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Kierunek Operatorski

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Postprodukcja Obrazu

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX oraz animacji 3D.

Realizacja Dźwięku w Filmie i Grach

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

Aktorstwo Filmowe

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Roczny, dwusemestralny, dzienny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej oraz postprodukcji obrazu na poziomie podstawowym. Daje mocne praktyczne podstawy w dziedzinie realizacji filmowej. Przygotowuje do kontynuacji nauki na kierunkach specjalistycznych.

Reżyseria Stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Operatorski i Oświetleniowy Stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Montaż i Color Grading Stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

Organizacja Produkcji Filmowej i Mediów Stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

Aktorski stacjonarny

Rekrutacja do 30.09.2018

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

Realizacja Dźwięku stacjonarny

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

Scenariopisarstwo Stacjonarnyv

Rekrutacja do 30.09.2018

Roczny, dwusemestralny w trybie stacjonarnym kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

Filmmaking Basic Course

 

Recruitment up till 30.09.2018

Directing – Cinematography –  Editing.

Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.

Cinematography German/English

Bewerbung bis zum 30.09.2018

For students who want to learn in German and English the key techniques, creative approaches and organisational skills involved in camera operation, lighting, cinematography and sound recording.

Der Kurs wird auf Deutsch geführt, einige praktische Unterrichten werden auch in Englisch geführt.

TUTAJ AKTUALNE ZAPISY

 

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych