Scenariopisarstwo

KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO W AMA FILM SCHOOL

 

_MG_0864


kierunek scenariopisarstwO to rocznY, 2 semestralnY kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego, serialu tv i form dokumentalnych. nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty

ZAPISY


W Stanach i Europie scenarzysta zobowiązuje się w umowie do obecności na planie filmowym. Jego zadaniem jest kreatywne reagowanie na potrzeby reżysera, w przypadku nie sprawdzania się koncepcji scen lub dialogu. Dzięki takiej praktyce scenarzyści uczą się żywego filmu, widzą jak pracują z tekstem aktorzy, jak modyfikowane są wymyślone przez nich sceny i sekwencje. To doświadczenie jest niezwykle ważne przy pisaniu scenariusza; bez niego tekst często okazuje się zbyt oderwany od filmowych realiów, wymaga głębokiej adaptacji przez reżysera, a scenarzysta traktowany jest jak amator.

„Powstaną w ciągu roku w podziale na trzy grupy scenariusze trzech nowel filmowych, których bohaterowie będą związani różnymi wątkami. Połączane bedą konwencję komedii z elementami dramatu psychologicznego. Naszym celem będzie stworzenie historii prawdziwej, mocno osadzonej w realiach, a jednocześnie bardzo interesującej dla widza. Postaramy się też o mądre, poruszające przesłanie scenariuszy. Skupimy się też na kreacji materiału maksymalnie oryginalnego.
Istnieje szansa, aby tak zrealizowany program zakończył się wyprodukowaniem filmu fabularnego opartego na naszym scenariuszu, przy tworzeniu którego współpracować będą studenci wydziałów produkcji, reżyserii i aktorskiego.Powstaną w ten sposób scenariusze trzech nowel filmowych, których bohaterowie będą związani różnymi wątkami.”Dominik Rettinger” – scenarzysta i wykładowca AMA

Słuchacze w 1 semestrze nabędą podstawowych umiejętności tworzenia tekstu przeznaczonego do realizacji produktów audiowizualnych, w 2 semestrze doskonalą umiejętności i w zadaniach wyłącznie praktycznych i tworzą gotowy tekst scenariusza w pracy kontynuacyjnej.

Zajęcia na kierunku Scenariopisarstwa prowadzą znani z innych szkól scenariuszowych wykładowcy, scenarzyści, teoretycy filmu, a także uznani i czynni filmowcy: reżyserzy, operatorzy, aktorzy, producenci. W AMA FILM SCHOOL słuchacze mają do czynienia wyłącznie z wykładowcami, którzy aktywnie pracują w filmie i są z tego znani.

Słuchacze ponadto uczą się:

 • podstaw pracy reżysera i operatora, sami realizują swoje własne filmy krótkometrażowe lub sceny
 • uczestniczą w próbach czytanych własnych tekstów z profesjonalnymi aktorami
 • współpracują ze studentami innych kierunków filmowych przy realizacji ich projektów dyplomowych pod opieką reżyserów filmowych
 • wezmą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich, w tym w pracy grupowej (np. grupowe przygotowanie pakietu serialowego), nauczą się rozwijać własne pomysły, ale też pracować na zamówienie przy cudzych pomysłach i współpracować w zespole scenariuszowym
 • zaprezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym podczas pitchingu;
 • dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM i BAHAMA FILMS, a z najlepszymi zostanie nawiązana współpraca przy rozwijanych projektach filmowych i telewizyjnych.

 


Zajęcia będą się odbywać w piątek od godz.16.00 do 19.30 z przerwami, w sobotę, niedzielę od godz. 10.00 do 18.00 z przerwami. W semestrze 7 Zjazdów, 140 godzin i 200 godzin prac własnych.
Absolwenci otrzymują Dyplom AMA sygnowany wpisem do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz przygotowany do produkcji tekst scenariusza.


RAMOWY PROGRAM
( 160 GODZIN W SEMESTRZE + 200 GODZIN PRAC WŁASNYCH )

Wstęp do teorii scenariopisarstwa (pomysł, bohater, struktura, scena, dialog,format)

Umiejętność wyboru głównego bohatera i określenie celu i motywacji

Psychologiczne aspekty tworzenia postaci filmowych

Wpływ środowiska bohatera na jego emocje

TEMATY:

 • Teoria filmu
 • Podstawy reżyserii filmowej
 • Podstawy pracy operatora filmowego, inscenizacja na planie
 • Podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Podstawy montażu
 • Scenopis, storyboard
 • Próby czytane z aktorami
 • Marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • Prawne aspekty pracy scenarzysty
 • Specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • Pisanie scenariuszy krótkometrażowych (wykład)
 • Pisanie scenariuszy pełnometrażowych (wykład)
 • Pisanie form dokumentalnych (wykład)
 • Pisanie seriali komediowych (wykład)
 • Pisanie seriali dramatycznych (wykład)
 • Pisanie scripted docu (wykład)
 • Pisanie audycji TV i internetowych (wykład)
 • Pitching
 • Wykłady mistrzowskie 21. Warsztaty krótkometrażowe

Praktyka scenariuszowa i filmowa

 • Warsztaty dokumentalne
 • Warsztaty pełnometrażowe
 • Warsztaty serialowe
 • Realizacja projektu fabularnego 3×30 min
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja własnej etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
TEMATYKA:

story outline

zapis historii w formie synopsisu

konstruowanie bohatera

trzyaktowy podział scenariusza

wyznaczanie punktów zwrotnych

pisanie sceny

format i technika zapisu scenariusza

drabinka

treatment

teaser

marketing

pitching

umowy scenariuszowe

konkursy scenariuszowe

Wykładowcy:

Dominik Rettinger – scenarzysta, autor, reżyser  fabuła, serial, proza

Aleksandra Świerk ( script doctor, producent) – fabuła

Mariusz Sykut –  ( scenarzysta ) Laureat konkursu scenariuszowego Hartley-Merrill –  fabuła, serial, teoria

Ewelina Chyrzyńska – ( scenarzystka seriali TVN, TVP ) – serial

Xawery Żuławski – reżyseria  konsultacje

Katarzyna Klimkiewicz – reżyseria konsultacje

 

 

 


REKRUTACJA
Warunkiem przyjęcia na Kierunek SCENARIOPISARSTWO  jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawienie swojego cv określającego predyspozycje kandydata, ORAZ PRÓB WŁASNYCH PRAC LITERACKICH.TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ USTALAMY Z UCZESTNIKAMI INDYWIDUALNIE. ROZMOWA MOŻE SIĘ ODBYWAĆ OSOBIŚCIE, A W UZASADNIONYCH WYPADKACH  TELEFONICZNIE LUB ONLINE.

 

Informator zapisowy

Zapisy: Trwają       ZAPISY   

 REKRUTACJA JESIENNA : od 25.08.2016 – 07.10.2016 

07.10.2016

1000 pln

50 pln

3900 pln/semestr – 7800 / rok

płatne za semestry z góry do 05 października  i 15 lutego każdego roku

płatne miesięcznie od października do czerwca w wysokości 950 pln do 05 każdego miesiąca.

ZAPISZ SIĘ

CV, ewentualne prace filmowe, fotograficzne i teksty proszę nadsyłać na adres e-mail rekrutacja@akademiamultiart.pl