Scenariopisarstwo

KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO W AMA FILM SCHOOL

 

_MG_0864


kierunek scenariopisarstwO to rocznY, 2 semestralnY kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego, serialu tv i form dokumentalnych. nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty

ZAPISY


Słuchacze w 1 semestrze nabędą podstawowych umiejętności tworzenia tekstu przeznaczonego do realizacji produktów audiowizualnych, w 2 semestrze doskonalą umiejętności i w zadaniach wyłącznie praktycznych tworzą gotowy tekst scenariusza w pracy kontynuacyjnej.
Zaliczeniem 1 semestru jest stworzenie jednej, precyzyjnej sceny filmowej lub projektu telewizyjnej formy dokumentalnej, zaliczeniem 2 semestru jest oddanie gotowego scenariusza filmu fabularnego lub serialu Tv
w pierwszej wersji.
Zajęcia na kierunku Scenariopisarstwa prowadzą znani z innych szkól scenariuszowych wykładowcy, scenarzyści, teoretycy filmu, a także uznani i czynni filmowcy: reżyserzy, operatorzy, aktorzy, producenci. W AMA FILM SCHOOL słuchacze mają do czynienia wyłącznie z wykładowcami, którzy aktywnie pracują w filmie i są z tego znani.

Słuchacze ponadto uczą się:

 • podstaw pracy reżysera i operatora, sami realizują swoje własne filmy krótkometrażowe lub sceny
 • uczestniczą w próbach czytanych własnych tekstów z profesjonalnymi aktorami
 • współpracują ze studentami innych kierunków filmowych przy realizacji ich projektów dyplomowych pod opieką reżyserów filmowych
 • wezmą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich, w tym w pracy grupowej (np. grupowe przygotowanie pakietu serialowego), nauczą się rozwijać własne pomysły, ale też pracować na zamówienie przy cudzych pomysłach i współpracować w zespole scenariuszowym
 • zaprezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym podczas pitchingu;
 • dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM i BAHAMA FILMS, a z najlepszymi zostanie nawiązana współpraca przy rozwijanych projektach filmowych i telewizyjnych.

 


Zajęcia będą się odbywać w piątek od godz.16.00 do 19.30 z przerwami, w sobotę, niedzielę od godz. 10.00 do 18.00 z przerwami. W semestrze 7 Zjazdów, 140 godzin i 200 godzin prac własnych.
Absolwenci otrzymują Dyplom AMA sygnowany wpisem do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz przygotowany do produkcji tekst scenariusza.


RAMOWY PROGRAM
( 160 GODZIN W SEMESTRZE + 200 GODZIN PRAC WŁASNYCH )

Wstęp do teorii scenariopisarstwa (pomysł, bohater, struktura, scena, dialog, format)

 • Teoria filmu
 • Podstawy reżyserii filmowej
 • Podstawy pracy operatora filmowego, inscenizacja na planie
 • Podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Podstawy montażu
 • scenopis, storyboard
 • Próby czytane z aktorami
 • Marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • Prawne aspekty pracy scenarzysty
 • Specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • Pisanie scenariuszy krótkometrażowych (wykład)
 • Pisanie scenariuszy pełnometrażowych (wykład)
 • Pisanie form dokumentalnych (wykład)
 • Pisanie seriali komediowych (wykład)
 • Pisanie seriali dramatycznych (wykład)
 • Pisanie scripted docu (wykład)
 • Pisanie audycji TV i internetowych (wykład)
 • Pitching
 • Wykłady mistrzowskie 21. Warsztaty krótkometrażowe

Praktyka scenariuszowa i filmowa

 • Warsztaty dokumentalne
 • Warsztaty pełnometrażowe
 • Warsztaty serialowe
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja własnej etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
TEMATYKA:

story outline

zapis historii w formie synopsisu

konstruowanie bohatera

trzyaktowy podział scenariusza

wyznaczanie punktów zwrotnych

pisanie sceny

format i technika zapisu scenariusza

drabinka

treatment

teaser

marketing

pitching

umowy scenariuszowe

konkursy scenariuszowe

Wykładowcy:

Aleksandra Świerk ( script doctor, producent) – fabuła

Mariusz Sykut – ( były wykładowca Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej ) – dokument, serial, teoria

Wiktor Piątkowski - ( wykładowca Bahama Films Warsztaty Scenariuszowe ) – serial

Ewelina Chyrzyńska ( scenarzystka seriali TVN, TVP ) – serial

Xawery Żuławski – reżyseria

Planowani w roku 2016/2017

Dominik Rettinger, Marek Kreutz, Maciej Karpiński, Jan Jakub Kolski, gościnnie Cezary Harasimowicz


REKRUTACJA
Warunkiem przyjęcia na Kierunek SCENARIOPISARSTWO  jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawienie swojego cv określającego predyspozycje kandydata, ORAZ PRÓB WŁASNYCH PRAC LITERACKICH.TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ USTALAMY Z UCZESTNIKAMI INDYWIDUALNIE. ROZMOWA MOŻE SIĘ ODBYWAĆ OSOBIŚCIE, A W UZASADNIONYCH WYPADKACH  TELEFONICZNIE LUB ONLINE.

 

Informator zapisowy

Zapisy: Trwają       ZAPISY   

 REKRUTACJA JESIENNA : od 25.08.2016 – 30.09.2016 

01.10.2016

1000 pln

50 pln

3900 pln/semestr – 7800 / rok

płatne za semestry z góry do 05 października  i 15 lutego każdego roku

płatne miesięcznie od października do czerwca w wysokości 950 pln do 05 każdego miesiąca.

ZAPISZ SIĘ

CV, ewentualne prace filmowe, fotograficzne i teksty proszę nadsyłać na adres e-mail rekrutacja@akademiamultiart.pl