Kierunek Filmowy Stacjonarny


kierunek filmowy w AMA FILM SCHOOL

SZKOŁA FILMOWA  AMA FILM SCHOOL


KIERUNEK filmowy w AMA to roczny, 2 semestralny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym. Kierunek filmowy jest stacjonarnym, dziennym kierunkiem w AMA.

ZAPISY


JESTEŚMY ELASTYCZNI W REALIZACJI RÓŻNORODNYCH POTRZEB NASZYCH SŁUCHACZY

Kierunek Filmowy to podstawowy w AMA FILM SCHOOL kierunek realizowany w trybie stacjonarnym.

Czas trwania : 2 semestry, 1 rok
Zajęcia od poniedziałku do piątku, główne zajęcia we wtorki, środy, czwartki, piątki.
15 godzin tygodniowo, 480 w roku + 320 godzin zajęć fakultatywnych.
Piątek także dniem prac redakcji AMA Tv i projekcji filmowych.

OPIS:

Kierunek Filmowy to roczny kurs realizacji filmowo- telewizyjnej, reżyserii, sztuki i techniki operatorskiej dla początkujących filmowców. Kierunek daje ogólne umiejętności i wiadomości z zakresu realizacji form audiowizualnych dla potrzeb filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych.

Wykładowcami na tym kierunku są wyłącznie czynni zawodowo filmowcy i teoretycy filmu, sztuki i techniki zdjęciowej rekrutujący się spośród kadry naszych stałych wykładowców.

Wśród nich reżyserzy, operatorzy, producenci filmowi i telewizyjni, oraz scenarzyści, montażyści, dźwiękowcy, specjaliści efektów specjalnych, scenografowie, realizatorzy telewizyjni.

Kształcenie ma charakter praktyczny i warsztatowy z ugruntowanymi podstawami teoretycznymi sztuki filmowej o dużej intensywności programu wyrażającego się w ilości 480 godzin nauki w ciągu roku nauki i 320 godz zajęć fakultatywnych.

Kierunek Filmowy wpisuję się w strukturę działania naszej szkoły filmowej Akademii Multi Art- dając możliwość uczestniczenia w jej programach dodatkowych, w tym udział w produkcjach i wizyty na profesjonalnych planach filmowych, praca w redakcji AMA TV realizującej reklamy i reportaże, dodatkowe projekcje filmowe, warsztaty i master class, wykłady autorskie.

Kierunek Filmowy daje podstawowe umiejętności realizacji form audiowizualnych dla filmu i telewizji, przygotowując jednocześnie do kontynuowania nauki na innych kierunkach w Akademii Multi Art lub katowickiej szkole filmowej i Szkole Filmowej w Łodzi.

Uczymy sztuki i rzemiosła filmowego poprzez zapewnienie równowagi pomiędzy praktyką, a teorią filmową korzystając jednocześnie z bezpośrednich doświadczeń filmowych naszych wykładowców.

Słuchacze na Kierunku Filmowym są za kamerą od pierwszego dnia zajęć, podejmując liczne wizualne, dramaturgiczne i techniczne wyzwania w trakcie nauki. Oprócz napisania, produkowania, reżyserowania, filmowania i montażu własnych filmów i programów Tv, uczestnicy biorą udział w produkcjach innych studentów szkoły filmowej w funkcjach asystenckich: kierownika produkcji, reżysera, operatora, dźwiękowca, zapewniając każdemu zdobywanie dodatkowych doświadczeń.

Po ukończeniu kierunku słuchacz otrzymuje płytę DVD w postaci showreel ze wszystkich swoich materiałów filmowych zrealizowanych w AMA

Dokument ukończenia: Dyplom AMA sygnowany wpisem do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Terminy:

Początek semestru zimowego: 11.10.2016, koniec 10.02.2017

Początek semestru letniego: 21.02.2017 koniec 23.06.2017

Wykładowcami są znani reżyserzy i operatorzy filmowi, teoretycy filmu i technolodzy, aktorzy, wykładowcy znanych uczelni artystycznych i filmowych.

Wykładowcy Kierunek Filmowy 2015

Słuchacze AMA korzystają z własnej wypożyczalni sprzętu filmowego AMA Rental. Na stanie obecnie oprócz parku oświetleniowego i grip – jednostki HMI, LED, KINOFLO, żarowe, Ronin, jazda, glidecam znajduje się 19 różnych kamer, z kamerami Canon EOS Cinema C 300 i C 500, Black Magic Ursa, Phantom, RED włącznie. Komplety optyki. W montażowni do dyspozycji jest 16 stanowisk roboczych Apple i PC z Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid, After Effects, Autodesk Maya, 3Ds Max, Foundry Nuke, Da Vinci Resolve

 


Ramowy program:

ROZWIJANIE PROFESJONALNYCH UMIEJĘTNOŚCI FILMOWYCH  ( 240 GODZIN W SEMESTRZE + 160 GODZIN PRAC WŁASNYCH ), REALIZACJA FILMÓW DYPLOMOWYCH

 

 • tworzenie projektu filmowego i scenariusza –podstawy
 • medialne systemy produkcyjne : audio, video, multimedia
 • medialne systemy postprodukcyjne : montaż
 • ćwiczenia filmowe : mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • realizacja filmu zaliczeniowego zagadnienia reżyserskie w stopniu podstawowym:
 • analiza filmowa reżyserska, montażowa
 • scenariusz – konstrukcja, praktyka tworzenia
 • estetyka
 • reżyseria fabularna podstawy
 • reżyseria dokumentalna podstawy
 • tworzenie obrazu filmowego podstawy
 • montaż
 • realizacja tv –studio
 • inscenizacja wielo ujęciowa
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • produkcja filmowa elementy
 • język filmu, teoria języka filmu
 • fotografia reportażowa, fotografia kreacyjna
 • historia sztuki i estetyka
 • historia filmu
 • analiza filmowa ogólna, projekcje
 • zagadnienia operatorskie w stopniu podstawowym
 • analiza filmowa operatorska, montażowa
 • estetyka, analiza obrazu malarskiego, fotograficznego
 • światło w filmie
 • technika kamerowa : video
 • technologia i sztuka operatorska podstawy
 • postprodukcja obrazu filmowego podstawy
 • praca operatora na planie, współpraca z ekipą, elementy produkcji
 • teoria i praktyka montażu filmowego, Final Cut, Adobe Premiere, Avid

 

rozwijanie profesjonalnych umiejętności filmowych  ( 200 godzin w semestrze + 50 godzin prac własnych )
realizacja filmów dyplomowych

Zajęcia dodatkowe: projekcje filmowe, warsztaty mistrzowskie, udział w zajęciach i warsztatach w szkołach filmowych, festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, praca w redakcji AMA Tv, oraz przy portalu Onemovieproject, oraz obsługa i udział w festiwalach filmowych.

Absolwenci otrzymują Dyplom AMA sygnowany wpisem do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz własne Demo.

 


REKRUTACJA:
Warunkiem przyjęcia na Kierunek Filmowy jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawienie prac filmowych, fotograficznych, plastycznych lub literackich określających predyspozycje kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa może się odbywać osobiście, A w uzasadnionych wypadkach  telefonicznie lub online.

 


 

 

Informator zapisowy

Zapisy: Trwają       ZAPISY 

 REKRUTACJA JESIENNA : od 25.08.2016 – 11.10.2016

04.10.2016

1000 pln

50 pln

3900 pln/semestr – 7800 / rok

płatne za semestry z góry do 05 października  i 15 lutego każdego roku

płatne miesięcznie od października do czerwca w wysokości 990 pln do 05 każdego miesiąca.

ZAPISY

CV, ewentualne prace filmowe, fotograficzne i teksty proszę nadsyłać na adres e-mail rekrutacja@akademiamultiart.pl