kierunek
Produkcja Filmowa

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNA

Start / Kierunki filmowe / Produkcja Filmowa

Dlaczego Kierunek Produkcja Filmowa?

Produkcja Filmowa

Kierunek daje umiejętność kreowania kompletnego produktu audiowizualnego – od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki przy produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
Zajęcia fakultatywne w wymiarze 40 godzin oraz 100 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny dwuletni kurs przygotowujący do zawodu kierownika produkcji oraz producenta, sprawnie funkcjonującego w realiach nowoczesnego przemysłu filmowego. Absolwent Kierunku jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych. AMA kształci kompleksowo, dając możliwość nabycia kompetencji tak w ekonomiczno – finansowych, jak i kreatywnych aspektach zawodu.

Zajęcia w AMA przygotowują pracy w następujących zawodach: producent, producent wykonawczy, kierownik produkcji filmowej, asystent produkcji, location manager, location skaut oraz agent sprzedaży. Słuchacze uczą się, jak kreować kompletny produkt audiowizualny – od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu. Nabywają praktycznych umiejętności zarówno w dziedzinie dużych produkcji filmowych, jak i niszowej, niskobudżetowej kinematografii autorskiej. Program nauczania na Kierunku Produkcja Filmowa jest idealnie dopasowany do współczesnej struktury produkcyjnej w Polsce i na świecie. Zajęcia praktyczne pozwolą słuchaczom zapoznać się z zagranicznymi systemami produkcji i koprodukcji oraz realiami pracy nad filmem w systemie polskim, europejskim i amerykańskim. Wykładowcami w AMA są znani producenci filmowi oraz kierownicy produkcji pracujący przy polskich oraz zagranicznych projektach filmowych i telewizyjnych, a także kierownicy planu, eksperci dystrybucji filmowej, eksperci od pitchingu i znawcy prawa filmowego.

Prowadzący zajęcia w wyczerpujący sposób zapoznają kursantów ze specyfiką pięciu faz produkcji filmu (rozwój projektu, preprodukcja, zdjęcia, postprodukcja, promocja i sprzedaż), ze szczególnym naciskiem na fazę developmentu. Słuchacze doskonalą umiejętności opracowywania i analizy scenariusza, poznają politykę festiwalową, systemy finansowania produkcji filmowej, a także dystrybucji i sprzedaży produktów audiowizualnych. Ponadto kursanci zapoznają się z zagadnieniami etyki i estetyki filmu, nabywają umiejętności posługiwania się programami powszechnie stosowanymi w produkcji filmowej, oraz odbywają praktyczne zajęcia na planach filmów fabularnych i seriali TV. AMA jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA, gdzie najlepsi studenci mogą odbywać praktyki.

Pierwszy semestr to wprowadzenie w problematykę produkcji filmowej. Kursanci zapoznają się z  podstawowymi pojęciami z zakresu produkcji filmowej, a także z najważniejszymi instytucjami, związanymi z procesem realizacji projektu.

Drugi semestr służy poszerzaniu zdobytej dotychczas wiedzy. Zajęcia rozwijają wrażliwość filmową i estetyczną uczestników, a także pogłębiają wiedzę na temat współpracy międzynarodowej.

 

 

Kursanci odwiedzają profesjonalne wypożyczalnie sprzętu (CineGrip, CineLight). Najistotniejszą częścią programu są liczne ćwiczenia praktyczne, przygotowujące do egzaminu zawodowego umożliwiającego uzyskanie tytułu asystenta kierownika produkcji. Słuchacze pierwszego roku uczestniczą także w realizacji etiud filmowych, współpracując ze słuchaczami Kierunku Reżyseria.

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz udokumentowana praca produkcyjna przy jednej ze szkolnych etiud filmowych.

Podczas drugiego roku nauki nabywają umiejętności zawodowych, pracując przy realizacji większych  projektów filmowych w AMA – w tym filmów dyplomowych słuchaczy Kierunku Reżyseria – oraz przy innych, profesjonalnych produkcjach filmowych.

W semestrze trzecim słuchacze przygotowują się do prezentacji pakietu producenckiego. Rozwijają umiejętności z zakresu analizy scenariusza oraz przygotowywania dokumentów producenckich (eksplikacja, kosztorys, plan finansowania). Uczestniczą w sesjach wyjazdowych i zajęciach w studiu zdjęciowym w Warszawie (WFDiF) oraz w studiu post-produkcyjnym (Chimney, Di Factory, D35 i Multilab w Krakowie).

Program semestru czwartego obejmuje zajęcia praktyczne i obowiązkowe uczestnictwo w pracy na planie filmowym lub w firmie produkcyjnej. Służy przygotowaniu kursantów do dyplomu.

Dyplom Kierunku Produkcja Filmowa

Warunkiem ukończenia kursu jest złożenie pełnego pakietu produkcyjnego, będącego wynikiem współpracy ze słuchaczami Kierunku Reżyseria przy ich filmach dyplomowych, oraz prezentacja projektu podczas pitchingu, będącego otwartym egzaminem dyplomowym z udziałem publiczności. Absolwenci otrzymują dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 08.11.2019, koniec: 02.02.2020
Początek semestru letniego: 14.02.2020, koniec: 14.06.2020

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Stachecki – konkret!

Malwina Buonaiuto - Produkcja Filmowa

Joanna Szymańska to po prostu inne spojrzenie na film

Karolina Procka – Produkcja Fimowa

program kierunku

Teoria
 • teoria produkcji we wszystkich 5 etapach
 • rozwój projektu [development]
 • preprodukcja  [preproduction]
 • okres zdjęciowy [shooting]
 • postprodukcja [postproduction]
 • sprzedaż i promocja [distribution]
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • prawo w filmie, przepisy
 • prawo autorskie
 • nauka tworzenia dokumentów, umów, księgowości podstawowej, przepisy skarbowe
 • całkowita obsługa oprogramowania (m. in. Movie Magic, Celtx)
 •  praktyczne wykonanie: scenariusz break down, scheduling, call sheet, budgeting
 • etap preproduction w polskich i zagranicznych warunkach: rozwój projektu, prace scenariuszowe, kreacja projektu, planowanie dystrybucji
 • pitching – prezentacja projektu
 • finansowanie
 • script doctoring
 • inspirujący development
 • określanie grupy docelowej
 • kreatywne poszukiwanie reżysera
 • słownik filmowy – nazewnictwo w języku angielskim i niemieckim
 • promocja, sprzedaż, dystrybucja
 • tworzenie koprodukcji, w tym zagranicznych
 • praktyki na planach filmowych, w studio TV
Praktyka
 • obowiązkowa produkcja form filmowych w strukturach AMA i w innych firmach produkcyjnych
 • praktyki na planach filmowych i w studiu TV
 • generowanie projektu filmowego i doprowadzenie do jego realizacji
 • zdobywanie funduszy
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów
 • zdobywanie scenariusza, praw, adaptacji
 • log line, tag line
 • przeprowadzenie produkcji
 • organizacja postprodukcji, produkowanie VFX, wszystkie rodzaje dystrybucji technologicznej
 • sprzedaż, dystrybucja
 • realizacja filmu reklamowego
 • realizacja rekonstrukcji sceny amerykańskiego filmu fabularnego
 • realizacja filmów dyplomowych

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

 

Dyplom Produkcji

Joanna Szymańska o produkcji

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV kierunkowe proszę przysyłać adres e-mail rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: trwają
 • Rekrutacja: do 08.11.2019
 • Termin: 08.11. 2019 – 28.06.2021
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Wpisowe: 1500 PLN
 • Ubezpieczenie NNW:  35 PLN rocznie
 • Czesne:
  4300 PLN/ semestr
  8600 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec 930 PLN
  lipiec – wrzesień  500 PLN

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych