kierunek
Montaż i Color Grading

STACJONARNY

Start / Kierunki filmowe / Montaż i Color Grading Stacjonarny

Dlaczego Kierunek Montaż i Color Grading?

Montaż i Color grading

Dzienny kurs montażu filmowego, korekcji barwnej  oraz postprodukcji obrazu, dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zazwansowanym

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

15 godzin tygodniowo,
480 w roku + 320 godzin zajęć fakultatywnych

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych i studiach postprodukcyjnych, agencjach reklamowych.
Udział w profesjonalnych planach filmowych w studiu i lokacjach TVN
Uczestnictwo w festiwalach filmowych
Projekcje
Praca w AMA TV

opis kierunku

Kierunek Montaż i Color Grading  w AMA

Kierunek Montaż i Color Grading w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Kierunek Montaż i Color Grading Stacjonarny.

Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści i koloryści, specjaliści postprodukcji obrazu.

Pierwszy semestr obejmuje wspólną naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest udział w realizacji etiudy semestralnej i jej prezentacja oraz pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

Od drugiego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem.

Program kierunku Montaż i Color Grading obejmuje intensywną naukę montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere, Final Cut Pro oraz kształcenie z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve. Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy montażysty obrazu oraz do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Poznają zasady montażowe odpowiadające różnym stylom opowiadania. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

Program zawiera również  rozbudowane zagadnienia teoretyczne konstrukcji cyfrowego obrazu filmowego, wszystkich elementów korekcji barwnej, gradingu, koncepcji barwnej obrazu, operowania kontrastami i ustalania określonych profili kontrastowych. Teoria służy rozbudowanym zajęciom praktycznym z zakresu color gradingu, wykonywanych na stacjach Da Vinci Resolve wraz z pulpitami, oraz pokazowym zajęciom na stacjach Base Light i Nucoda. Zajęcia są rozbudowane o podstawowe zagadnienia efektów VFX, w oparciu o software After Effects i Blender. Kierunek przewiduje także odbycie praktyk w profesjonalnych firmach postprodukcji obrazu.

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 01.10.2019, koniec: 07.02.2020
Początek semestru letniego: 18.02.2020, koniec: 20.06.2020

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To, co pokazał nam Glen Castinho, to po prostu jakiś majstersztyk color gradingu

Anna Świąder - Postprodukcja Obrazu

W montażowniach dotyka się nieomal wszystkich dziedzin przemysłu filmowego

Cezary Grzesiuk

program kierunku

Teoria
 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow
Praktyka
 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • nowoczesne technologie filmowe –  warsztat sprzętowy
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • interface Da Vinci Resolve
 • interface After Effects
 • Mac OS
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reklamy
 • montaż teledysku
 • projekcje filmowe
Kierunek uczy nowoczesnych i pożądanych na rynku pracy zawodów z zakresu postprodukcji obrazu.
AMA Film Academy uczy jako jedyna w Polsce zwodu kolorysty.

CEZARY GRZESIUK O MONTAŻU

WYWIAD Z ABSOLWENTKĄ MONTAŻU

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Montaż i Color Grading Stacjonarny jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: trwają
 • Rekrutacja Jesienna: od 15.08.2019 do 30.09.2019
 • Termin: 01.10. 2019 – 28.06.2021
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Wpisowe: 1000 PLN
 • Ubezpieczenie NNW:  35 PLN rocznie
 • Czesne:
  4500 PLN/ semestr
  9000 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec 990 PLN
  lipiec – wrzesień 500 PLN

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych