kierunek
Dziennikarstwo Multimedialne

Start / Kierunki filmowe / Dziennikarstwo Multimedialne

Dlaczego Kierunek Dziennikarstwo Multimedialne?

Dziennikarstwo Multimedialne

Roczny stacjonarny kierunek, który na bazie przedmiotów z zakresu ogólnego kształcenia filmowego, medialnego oraz dziennikarskiego przygotowuje do samodzielnej pracy w nowoczesnej branży multimedialnej

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

15 godzin tygodniowo, 480 w roku + 320 godzin zajęć fakultatywnych

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Dziennikarstwo Multimedialne w AMA

Unikatowa propozycja na rynku i nowość w AMA. Roczny stacjonarny kierunek, który przygotowuje do samodzielnej pracy w nowoczesnej branży multimedialnej. Dedykowany jest zarówno osobom rozpoczynającym dopiero przygodę z dziennikarstwem, jak i tym, które chcą ugruntować i poszerzyć swoją specjalistyczną wiedzę.

 

Bazę programu nauczania stanowią przedmioty z zakresu ogólnego kształcenia filmowego, medialnego oraz dziennikarskiego. AMA kładzie szczególny nacisk na zajęcia o charakterze praktycznym, m. in. z dziedziny realizacji TV, realizacji i reżyserii form audiowizualnych, sztuki operatorskiej, realizacji dźwięku, teorii montażu elektronicznego i grafiki komputerowej, praktyki lektorskiej, produkcji telewizyjnej, plastyki obrazu, wizażu i organizacji przestrzeni filmowej. Uczestnik kursu pod okiem praktyków poznaje specyfikę prowadzenia telewizyjnych programów publicystycznych oraz tajniki funkcjonowania telewizji i mediów internetowych. Zdobywa szereg umiejętności niezbędnych pracownikowi redakcji telewizyjnych i internetowych. Poznaje zasady opracowywania materiałów audiowizualnych przeznaczonych do emisji telewizyjnej oraz samodzielnego przygotowywania i realizowania telewizyjnych form publicystycznych. Dowiaduje się, jak pozyskiwać i opracowywać informacje niezbędne do realizacji materiału telewizyjnego. Będzie umiał  samodzielnie poprowadzić program telewizyjny.

Kierunek daje wykształcenie praktyczne w zakresie rzetelnego przygotowywania newsów, opracowywania złożonych tematów, wydawania serwisów informacyjnych; podstaw sztuki prezenterskiej w telewizji i multimediach; budowania osobowości telewizyjnej i medialnej. Uczestnicy kursu pracują z i przed kamerą/mikrofonem; uczą się obsługi sprzętu filmowo-telewizyjnego, pracy w zespole realizacyjnym, posługiwania się językiem radia, telewizji, filmu i Internetu.

Ponadto uczestnicy kursu kształcą się w zakresie tworzenia scenariuszy, realizacji nowoczesnych programów medialnych i  reportaży, pracy w studiu emisyjnym i nagraniowym, opanowywania stresu i pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia, formułowania syntetycznych wypowiedzi oraz operowania obrazem i dźwiękiem. Nabywają kompetencji w dziedzinie nawiązywania kontaktów z ludźmi, prowadzenia rozmów, zadawania pytań, rozpoznawania socjotechnik stosowanych przez rozmówców, wykorzystywania całości dostępnych źródeł informacji dziennikarskiej i umiejętności weryfikowania otrzymanych wiadomości.

W drugim semestrze zajęcia połączone są z indywidualną realizacją etiudy dokumentalno – dziennikarskiej.

Dyplom Kierunku Dziennikarstwo Multimedialne

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie filmu dyplomowego oraz zdanie egzaminu teoretycznego.
Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio zdjęciowe.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 11.10.2017, koniec: 10.02.2018
Początek semestru letniego: 21.02.2018, koniec: 23.06.2018

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Film jest możliwością rozwoju, zdobywania umiejętności i satysfakcji

Andrzej Cader - Kierunek Operatorski

Amelia Wichowicz to człowiek - encyklopedia, jeśli chodzi o film

Adam Piskorz - Dźwięk i Muzyka w Filmie

program kierunku

Teoria
 • teoria filmu, TV i mediów
 • historia filmu, TV i mediów
 • język filmu
 • prawo autorskie w mediach
 • sztuka operatorska
 • koncepcja wizualna – podstawy
 • nowe techniki nagrywania obrazu
 • konspekt scenariusza
 • dziennikarstwo ogólne
 • research
 • copywriting
 • technologia produktów audiowizualnych
 • formy filmowe w Internecie
 • PR
 • promocja
Praktyka
 • reżyseria
 • realizacja obrazu
 • realizacja programów TV
 • realizacja reportaży
 • techniki aktorskie i praca z aktorem – podstawy
 • praca prezentera przed kamerą
 • live streaming
 • lektor – nauka wymowy i posługiwania się językiem
 • logopedia
 • Camera Acting – występowanie przed kamerą
 • dziennikarz przed kamerą
 • dziennikarz za kamerą
 • zdjęcia filmowe do programów TV
 • praca w studiu TV
 • montaż obrazu
 • dźwięk na planie
 • postprodukcja dźwięku
 • sztuka i praktyka wizażu
 • aranżacja przestrzeni filmowej
 • fotografia reportażowa
 • formy filmowe w Internecie
 • oprogramowanie
 • gry komputerowe
 • podstawy animacji 2D i 3D

 

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Dziennikarstwo Multimedialne jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej i przedstawienie swojego CV oraz prac filmowych, fotograficznych, plastycznych lub literackich określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa odbywa się osobiście w Akademii a w uzasadnionych wypadkach  online.

CV oraz pracę proszę nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: nieaktywne
 • Rekrutacja: 15.04. 2017 – 31.07.2017
 • Opłata egzaminacyjna: 50 PLN
 • Wpisowe: 1000 PLN
 • Czesne:
  3900 PLN/ semestr
  7800 PLN/ rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec 990 PLN

 

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych